Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Mynediad 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  ESOL
 • Hyd:

  34 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi eisiau dysgu Saesneg mewn amgylchedd cefnogol? Gwersi hyblyg sy'n gyfeillgar i deuluoedd gydag amseroedd i weddu i bawb.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Pob myfyriwr i gymryd asesiad a chael cyfweliad gydag athro SSIE.

Cyflwyniad

Yn y dosbarth

Asesiad

Asesiad AGORED neu arholiad Trinity Skills for Life

Dilyniant

Ewch ymlaen i'r lefel nesaf o Saesneg, Addysg Bellach, prifysgol neu gwaith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.