Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Rhaglen Iaith Saesneg (Trinity Skills for Life)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  ESOL
 • Hyd:

  34 wythnos, dydd Llun-dydd Iau, 9.15am - 3.30pm

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych am wella eich Saesneg, a dysgu am Gymru a'i diwylliant wrth wneud ffrindiau newydd, dyma'r cwrs i chi.

Os ydych am gael swydd, mynd i Brifysgol neu am allu helpu eich plant gyda'u gwaith cartref, dewch i ddysgu Saesneg yn eich cymuned leol. Rydym yn cynnal cyrsiau ar bob lefel, o ddechreuwyr i siaradwyr mwy profiadol.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

 • Yn y dosbarth

Asesiad

 • Gwaith cwrs ac arholiadau allanol.

Dilyniant

 • Lefel nesaf y Saesneg
 • Gwaith
 • Coleg
 • Prifysgol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.