Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg ym myd Busnes

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  ESOL
 • Hyd:

  5 wythnos, 2 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n awyddus i ymuno â byd busnes? Ydych chi eisiau cychwyn eich cwmni eich hun?

Dewch atom ni i ddysgu sut i siarad iaith busnes!

Gallwn eich helpu i:

 • Magu hyder ym myd busnes
 • Fuddsoddi yn eich gyrfa
 • Gwella eich sgiliau cyfathrebu

Cwrs 1 - Mewn cyfres o bum gweithdy â thema, byddwch yn dysgu ac yn defnyddio iaith cyfarfodydd, negeseuon e-bost, galwadau ffôn, apwyntiadau, gwneud cysylltiadau busnes a llawer mwy. Bydd cyflwyniadau byr yn eich cyflwyno i gysyniadau ac arferion busnes hanfodol. Mae'r cwrs hefyd yn darparu cysylltiadau ac adnoddau defnyddiol ar gyfer pobl sy'n ystyried cychwyn eu busnes eu hunain.

Cwrs 2 - Mae'r pum sesiwn yn y gweithdy yn dilyn ymlaen o Gwrs 1 trwy ehangu themâu blaenorol yn ogystal â chynnwys pynciau newydd megis trafod, llythyrau ffurfiol, arloesi a mwy. I gymryd rhan yng Nghwrs 2, rhaid ichi fod wedi cwblhau Cwrs 1.

Gofynion mynediad

Canolradd/Uwch canolradd (ESOL Lefel 1)

Cyflwyniad

 • Pum gweithdy gyda gweithgareddau a chyflwyniadau

Asesiad

 • Tasgau ymarferol
 • Adborth parhaus

Byddwch hefyd yn derbyn Tystysgrif Cwblhau ar ddiwedd bob cwrs.

Dilyniant

 • Saesneg ym myd Busnes - Cwrs 2
 • Gwaith
 • Coleg
 • Prifysgol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.