Gosod Trydan (Adeiladau a Strwythurau) (2365-02) Diploma Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 neu 2 flynedd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i ymgeiswyr sydd am feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol fydd eu hangen arnynt i symud ymlaen.

Gofynion mynediad

Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion sydd newydd ddechrau yn y diwydiant a bydd yn rhoi iddynt y sgiliau a'r profiad fydd eu hangen arnynt.

Rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau theori
 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Asesiadau ar-lein
 • Asesiad ysgrifenedig
 • Asesiadau ymarferol

Dilyniant

Gosod Trydan, Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol