eDdysgu – PRINCE2® (cwrs Sylfaen a chwrs i Ymarferwyr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Bydd unigolion a sefydliadau'n elwa o gymwysterau PRINCE2 gan fod y fethodoleg hon yn darparu systemau, gweithdrefnau ac iaith safonol ar gyfer rheoli prosiectau'n effeithiol.

  Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng eDdysgu. Golyga hyn y dylech fod â chymhelliad i astudio dan eich pwysau eich hun ac i sefydlu'ch trefn eich hun, gan ddefnyddio dyfais sy'n derbyn y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn awyddus i feithrin sgiliau o'r radd flaenaf ym maes rheoli prosiectau neu os ydych am wella'ch siawns o gael gwaith fel rheolwr prosiectau proffesiynol, mae'n hanfodol eich bod yn ennill cymwysterau PRINCE2 (y cwrs sylfaen a'r cwrs i ymarferwyr) gan mai dyma'r dull mwyaf cyffredin a ddefnyddir i reoli prosiectau.

Mae'r cymwysterau PRINCE2 o fudd i unigolion ac i sefydliadau. Fel unigolyn, bydd y cymwysterau'n gwella'ch rhagolygon o ran gyrfa a'ch cyflogadwyedd yn gyffredinol, a gall sefydliadau sy'n defnyddio methodoleg PRINCE2 elwa o allu hwyluso prosiectau llwyddiannus yn gyson, gyda'u gweithwyr yn defnyddio iaith gyffredin a phrosesau diffiniedig.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi meithrin dealltwriaeth drylwyr o'r saith egwyddor graidd sy'n rhan o fethodoleg PRINCE2 ac wedi magu hyder i ddefnyddio'r fethodoleg honno yn eich prosiectau personol ac ym mhrosiectau'ch sefydliad.

Gofynion mynediad

Gall unrhyw un astudio ar gyfer cymwysterau PRINCE2®, ond mae'n ddefnyddiol cael dealltwriaeth sylfaenol o reoli prosiectau.

Os ydych yn awyddus i wella'ch cyflogadwyedd er mwyn cael swydd yn rheoli prosiectau, mae'r cwrs hwn i'r dim i chi.

Er mwyn cofrestru ar y cymhwyster i Ymarferwyr, bydd gofyn i chi fod wedi llwyddo yn un o'r canlynol:

PRINCE2® Sylfaen (5ed neu 6ed argraffiad)

Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP)®

Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM)®

Cymhwyser IMPA Lefel A®, B, C, neu D

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cynnwys:

Maes llafur PRINCE2 Lefel Sylfaen (6ed Argraffiad):

Egwyddorion PRINCE2: Cyfiawnhau busnes, dysgu o brofiad, rolau a chyfrifoldeb diffiniedig, rheoli fesul cam, rheoli fesul eithriad, canolbwyntio ar gynhyrchion a theilwra i gyd-fynd â'r cynnyrch

Themâu PRINCE2: Achos Busnes, Trefniadaeth, Ansawdd, Cynlluniau, Risgiau, Newid a Chynnydd

Prosesau PRINCE2: Dechrau prosiect, cyfarwyddo prosiect, rhoi prosiect ar waith, rheoli cam, rheoli'r modd y darperir cynnyrch, rheoli ffiniau cam a dod â phrosiect i ben

Maes llafur PRINCE2 i Ymarferwyr (6ed Argraffiad):

Dysgu sut i roi saith egwyddor PRINCE2 ar waith yn eich prosiect

Deall sut i gymhwyso a theilwra agweddau perthnasol ar saith thema PRINCE2 yn unol â chyd-destun

Astudio saith Proses PRINCE2 a dysgu sut i'w cymhwyso a'u teilwra yn unol â chyd-destun

Bydd arholiadau PRINCE2® Sylfaen a PRINCE2® i Ymarferwyr.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar y Cwrs Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol