eDdysgu – PRINCE2 Agile® (cwrs Sylfaen a chwrs i Ymarferwyr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Datblygwyd y cwrs hwn i weithwyr proffesiynol sy'n gorfod gweithio ar brosiectau, rhai sydd â chyfrifoldebau rheoli, a rhai sy'n cynorthwyo gyda phrosiectau neu raglenni.

  Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng eDdysgu. Golyga hyn y dylech fod â chymhelliad i astudio dan eich pwysau eich hun ac i sefydlu'ch trefn eich hun, gan ddefnyddio dyfais sy'n derbyn y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd PRINCE2 Agile i fodloni'r galw cynyddol o du'r gymuned reoli. Mae'n cyfuno dau ddull rheoli prosiect: Waterfall ac Agile.

Er mwyn dilyn y cwrs, mae'n rhaid i chi feddu ar gymhwyster PRINCE2 i Ymarferwyr. Y rheswm am hyn yw ei fod wedi'i dargedu at rai sydd â phrofiad o PRINCE2 ac sydd am ddysgu sut a pham y dylid mabwysiadu arferion AgilePM

Gofynion mynediad

Gall unrhyw un gofrestru ar gwrs Sylfaen PRINCE2 Agile® ond er mwyn cofrestru ar gwrs tystysgrif PRINCE2 Agile® i Ymarferwyr, bydd gofyn bod gennych un o'r canlynol:

PRINCE2® Sylfaen (neu uwch)

PRINCE2 Agile® Sylfaen

Cymhwyster Rheoli Prosiectau® (PMQ)*

Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau® (CAPM)*

IPMA Lefelau A, B, C a D® (Cyfarwyddwr Prosiectau Ardystiedig)

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y modiwlau a ganlyn:

Cyflwyniad i PRINCE2 Agile®

Trosolwg o Agile

Cyfuno PRINCE2® ac Agile

Taith PRINCE2® wrth Ddefnyddio Agile

Trosolwg o PRINCE2®

Beth ddylai fod yn Sefydlog a beth ddylai fod yn Hyblyg?

Egwyddorion Agile a PRINCE2®

Themâu Agile a PRINCE2®

Thema Achos Busnes

Thema Sefydliad

Thema Ansawdd

Thema Risg

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar y Cwrs Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol