eDdysgu - Microsoft Access 2016

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  Cwrs eDdysgu wrth eich pwysau eich hun. Cynigir mynediad i’r cwrs am 12 mis.

Disgrifiad o'r Cwrs

Pecyn rheoli gwybodaeth yw Microsoft Access sy'n storio gwybodaeth ar gyfer cyfeirio ati, llunio adroddiadau a dadansoddi. Mae Microsoft Access yn cynorthwyo gyda dadansoddi swm mawr o wybodaeth a rheoli'r data cysylltiedig yn fwy effeithlon na Microsoft Excel neu raglenni taenlenni eraill.

Bydd y cwrs hwn yn mynd o'r Cyflwyniad i Lefel Uwch a fydd yn cynorthwyo i gyflawni hyfedredd llwyr.

Gofynion mynediad

Mae’r cwrs Microsoft Office Access 2016 yn ddelfrydol i unrhyw un sy'n dymuno deall Microsoft Access 2016 yn gyflym i gynorthwyo tuag at ddarpar swydd, dyrchafiad, cynnal eich busnes eich hun neu at ddefnydd personol.

Cyflwyniad

eDdysgu

Asesiad

Arholiadau swyddogol ar-lein a oruchwylir

Dilyniant

Bydd y cwrs Microsoft Access yn ychwanegiad gwerthfawr i raglenni tystysgrifau eraill.

Mae'r cyflogau potensial yn amrywio, fel y dangosir isod:

 • Dadansoddwr Cronfa Ddata - cyflog cyfartalog £33,000 y flwyddyn
 • Dadansoddwr Data - cyflog cyfartalog £34,000 y flwyddyn
 • Rheolwr Cronfa Ddata - cyflog cyfartalog £44,000 y flwyddyn
 • Gweinyddwr Cronfa Ddata - cyflog cyfartalog £45,000 y flwyddyn
 • Rheolwr Dadansoddi Data - cyflog cyfartalog £53,000 y flwyddyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol