eDdysgu - ITIL® 4 Sylfaen

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Byddai'r cwrs hwn o fudd i'r rheini sy'n newydd i'r diwydiant, neu sy'n gweithio yn y sector ar hyn o bryd ond sydd angen dilysiad ar ffurf cymhwyster i gefnogi'r profiad hwnnw. Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech chi allu cymell eich hun i astudio'n drefnus ac wrth eich pwysau gan ddefnyddio dyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster rheoli gwasanaethau TG lefel sylfaen, sy'n rhoi dealltwriaeth o'r prif gysyniadau a therminoleg y tu ôl i ITIL®. Mae'r pynciau hyn yn cynnwys saith egwyddor arweiniol ITIL® 4, pedwar dimensiwn rheoli gwasanaethau a mwy.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, gall unrhyw un gofrestru a dysgu am dechnegau, terminoleg a phrosesau allweddol ITIL®.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y Cwrs Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes sydd wedi'i achredu gan y BCS

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Sut mae ITIL® yn adeiladu ar Lean, Agile, DevOps, ac arferion rheoli prosiectau a phrosesau eraill, ac yn eu cefnogi
 • Saith egwyddor arweiniol ITIL®4
 • System gwerth gwasanaeth ITIL®
 • Pedwar dimensiwn rheoli gwasanaethau
 • Arferion ITIL®; deall pwrpas a thermau allweddol pob un o'r 15, gyda dealltwriaeth fanwl o saith

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol