eDdysgu - CompTIA Security+

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Remote Learning
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrif Dysgu Personol, TG a'r Cyfryngau
 • Hyd

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech chi allu cymell eich hun i astudio'n drefnus ac wrth eich pwysau gan ddefnyddio dyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd.

 • Math o gwrs
  Proffesiynol
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. CompTIA Security+ yw un o'r cymwysterau y mae'r mwyaf o alw amdano ym maes diogelwch TG. Mae'r ardystiad hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol y mae eu hangen arnoch i osod a ffurfweddu systemau i ddiogelu rhaglenni, rhwydweithiau a dyfeisiau ynghyd â'r swyddogaethau eraill sydd eu hangen i fod yn weithiwr diogelwch TG proffesiynol sy'n ddibynadwy ac y gellir ymddiried ynddo.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs CompTIA Security+ yn cynnwys:

 • Bygythiadau, ymosodiadau a gwendidau
 • Technolegau ac offer
 • Saernïaeth a dyluniad
 • Hunaniaeth a rheoli mynediad
 • Rheoli risg
 • Cryptograffi a PKI
 • Sut mae cefnogi egwyddorion cyfrinachedd, dilysrwydd ac argaeledd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol