eDdysgu - Dadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA (CySA+)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech chi allu cymell eich hun i astudio'n drefnus ac wrth eich pwysau gan ddefnyddio dyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Mae'r cwrs Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+) yn eich dysgu sut mae defnyddio dulliau dadansoddi ymddygiad i wella cyflwr diogelwch TG yn gyffredinol drwy atal, canfod ac ymladd bygythiadau seiberddiogelwch. CySA+ yw'r ardystiad dadansoddwr diogelwch diweddaraf sy'n ymdrin â bygythiadau uwch yn yr oes ddigidol.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar wybodaeth a chefndir cryf mewn TG.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+)

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 • Asesu Risg Diogelwch Gwybodaeth
 • Dadansoddi'r Tirlun Bygythiadau
 • Dadansoddi Bygythiadau Rhagchwilio i Amgylcheddau Cyfrifiadura a Rhwydwaith
 • Dadansoddi Ymosodiadau ar Amgylcheddau Cyfrifiadura a Rhwydwaith
 • Dadansoddi Technegau ar ôl Ymosodiad
 • Rheoli Gwendidau yn y Sefydliad
 • Gweithredu Profion Hacio i Werthuso Diogelwch
 • Casglu Gwybodaeth am Seiberddiogelwch
 • Dadansoddi Data Log
 • Cyflawni Dadansoddiad o'r Rhwydwaith ac Asedau Gweithredol
 • Ymateb i Ddigwyddiadau Seiberddiogelwch
 • Ymchwilio i Ddigwyddiadau Seiberddiogelwch
 • Mynd i'r afael â Materion Saernïaeth Diogelwch
 • Atodiad A: Mapio Cynnwys y Cwrs i Ymatebwr Cyntaf Seiberddiogelwch (Arholiad CFR-210)
 • Atodiad B: Mapio Cynnwys y Cwrs i Ddadansoddwr Seiberddiogelwch+ CompTIA® (Arholiad CS0-001)
 • Atodiad C: Adnoddau Diogelwch
 • Atodiad D: Diogelwch Gweithredol Adran Amddiffyn yr UDA
 • Adnabod gwendidau, risgiau a bygythiadau i sefydliad
 • Diogelu ac amddiffyn rhaglenni a systemau mewn sefydliad
 • Atal, canfod ac ymladd bygythiadau i ddiogelwch
 • Ymateb i ddigwyddiad seibr

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol