eDdysgu - Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Bydd CASP+ yn ychwanegu dilysiad at eich sgiliau wrth i chi helpu i ddiwallu'r galw cynyddol am weithwyr proffesiynol uwch ym maes diogelwch TG. Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech chi allu cymell eich hun i astudio'n drefnus ac wrth eich pwysau gan ddefnyddio dyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Mae cymhwyster Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) yn gymhwyster annibynnol sy'n dilysu gwybodaeth a sgiliau diogelwch TG lefel uwch ar gyfer ymarferwyr uwch ym maes seiberddiogelwch. Mae CASP+ yn tystio meddwl a phenderfyniadau beirniadol ar draws sbectrwm eang o ddisgyblaethau diogelwch ac yn caniatáu i weithwyr proffesiynol ym maes diogelwch TG gysyniadu, dylunio a dyfeisio atebion diogel ar draws amgylcheddau menter cymhleth.

Gofynion mynediad

Argymhellir cymhwyster CASP+ os ydych chi'n weithiwr TG proffesiynol gydag o leiaf pum mlynedd o brofiad ymarferol ym maes diogelwch technegol, gyda deng mlynedd o brofiad cyffredinol ym maes gweinyddu TG.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs EC Council (CEH)

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Hanes Cryptograffeg
 • Gwasanaethau Cryptograffig
 • Amgryptio Cymesur
 • Amgryptio Anghymesur
 • Amgryptio Hybrid
 • Hashio
 • Llofnodion Digidol
 • Seilwaith Allwedd Cyhoeddus
 • Gweithredu Atebion Cryptograffig
 • Ymosodiadau Cryptograffig
 • Dylunio Rhwydwaith Uwch
 • TCP/IP
 • Atebion Cyfathrebu Diogel
 • Atebion Cyfleuster Diogel a Dyluniad Seilwaith Rhwydwaith
 • Diogelwch Menter
 • Cyfrifiadura Cwmwl
 • Rhithwirioldeb
 • LANs rhithwir
 • Rhith-Rwydweithio a Chydrannau Diogelwch
 • Storfa Menter
 • Muriau Cadarn a Rhestrau Rheoli Mynediad i Rwydwaith
 • System Weithredu Gymeradwy
 • Meddalwedd Diogelu Dyfeisiau
 • Gwrth-faleiswedd
 • Cryfhau Lletywr
 • Rheoli Asedau
 • Tynnu Data
 • Darganfod ac Atal Tresmasu
 • Offer Rheoli, Monitro a Diogelu Rhwydwaith
 • Profi Diogelwch Rhaglenni
 • Materion Rhaglenni Penodol
 • Rhoi rhaglenni mewn blwch tywod a Fframwaith Diogelwch Rhaglenni
 • Safonau Codau Diogel
 • Campau Rhaglenni

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol