eDdysgu - Pecyn Technegydd CompTIA A+, Network+, Security+

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy eDdysgu. Mae hyn yn golygu y dylech chi allu cymell eich hun i astudio'n drefnus ac wrth eich pwysau gan ddefnyddio dyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Datblygwch eich sgiliau proffesiynol TG i lefel eithriadol o uchel gyda'r cwrs CompTIA a'r pecyn arholiadau hwn. Gyda chyrsiau Technegydd CompTIA A+, Network+ a Security+, a mynediad i'r arholiadau perthnasol, mae ganddo bopeth sydd ei angen arnoch i gyflawni eich ardystiadau CompTIA, mewn un pecyn cyfleus.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Gweithio drwy gyrsiau CompTIA A+, Network+ a Security+ Swyddogol cyn sefyll yr arholiadau i ennill ardystiad llawn ym mhob un o'r tri maes arbenigedd.
 • CompTIA A+ Swyddogol (Cyfres Graidd 220-1001 and 220-1002)
 • Gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ffonau clyfar, tabledi, technoleg gwisgadwy, e-ddarllenwyr, GPS
 • Windows 10, 7, 8, 8.1, Android, iOS, Linux, Mac OS X, Chrome OS
 • Cysylltiad â rhwydwaith dyfeisiau symudol, cymorth rhaglen a chysoni dyfeisiau
 • Rhwydweithio dyfeisiau caledwedd (Llwybryddion, switshis, pwyntiau mynediad, rheolydd rhwydwaith yn y cwmwl, PoE, ac ati)
 • Lletywyr rhwydwaith, rôl gweinydd, teclynnau rhyngrwyd, systemau etifeddol
 • Offer a chydrannau caledwedd cyfrifiadur, gosodiadau BIOS/UEFI, gyriannau cyflwr solid (M2, NVME, SATA 2.5), RAID 10, ffurfweddiadau storio cyfnewidadwy poeth
 • Ffurfweddiadau personol i'r cyfrifiadur gan gynnwys gweithfannau rhithwirioldeb a dyfeisiau NAS
 • Rhannu dyfeisiau a pheiriannau argraffu amlswyddogaeth drwy osodiadau OS, cysylltiadau â gwifr a di-wifr, argraffu 3D
 • Cysyniadau diogelwch rhesymegol, gosodiadau diogelwch Active Directory, tocynnau meddalwedd, polisïau MDM, hidlo cyfeiriadau MAC, tystysgrifau, VPN, DLP, hidlo e-byst
 • Protocolau diogelwch ac amgryptio (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES), dulliau dilysu (un ffactor, aml-ffactor, RADIUS, TACACS), adnabod ac atal bygythiadau diogelwch
 • Pryderon a pholisïau preifatrwydd (PII, PCI, GDPR, PHI)

CompTIA Network+ (N10-006) Swyddogol

 • Astudio theori rhwydwaith.
 • Edrych ar gyfryngau rhwydwaith o fewn ffiniau a heb ffiniau.
 • Dod i ddeall sut mae rhwydweithiau'n gweithredu.
 • Gwella eich gwybodaeth am gyfeiriadau TCP/IP a chyflwyno data.
 • Astudio gwers ar lwybro.
 • Edrychwch yn fanwl ar wasanaethau TCP/IP.
 • Symud ymlaen i edrych ar seilwaith WAN.
 • Yn nesaf astudio technolegau cwmwl a rhithwirioldeb.
 • Cwblhau gwers ar hanfodion diogelwch rhwydwaith.
 • Dysgu sut mae atal achosion o dorri diogelwch ac ymateb i ddigwyddiadau diogelwch.
 • Deall sut i reoli rhwydwaith.
 • Edrych yn fanwl ar sut i ddatrys problemau rhwydwaith.

CompTIA Security+ (SY0-401) Swyddogol

 • Dysgu sut i fesur a phwyso risg.
 • Edrych ar fonitro a diagnosio rhwydweithiau.
 • Datblygu eich dealltwriaeth o ddyfeisiau a seilwaith.
 • Astudio rheoli mynediad, dilysiad ac awdurdodiad yn fanwl.
 • Cael gwers ar ddiogelu rhwydweithiau di-wifr.
 • Deall diogelwch a'r cwmwl.
 • Edrychwch ar ddiogelwch lletywr, data a rhaglen.
 • Astudio cryptograffeg yn fanwl.
 • Rhoi hwb i'ch gwybodaeth am faleiswedd, gwendidau a bygythiadau.
 • Deall peirianneg gymdeithasol a gelynion eraill.
 • Cymryd golwg gynhwysfawr ar weinyddiaeth diogelwch.
 • Dod yn fedrus yn adfer ar ôl trychineb ac ymateb i ddigwyddiadau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol