eDdysgu - Rheoli Prosiectau Agile (Cwrs Sylfaen a Chwrs i Ymarferwyr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng eDdysgu. Golyga hyn y dylech fod â chymhelliad i astudio dan eich pwysau eich hun ac i sefydlu'ch trefn eich hun, gan ddefnyddio dyfais sy'n derbyn y rhyngrwyd.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn dysgu sut i reoli prosiectau'n fwy effeithiol ac effeithlon gan ddefnyddio methodolegau Agile.

Cewch ddysgu am gysyniadau Agile a deall egwyddorion blaengar a fydd yn eich helpu i sefyll dau arholiad Agile yn hyderus.

Mae fframwaith rheoli prosiectau Agile yn cyflwyno'r prosesau datblygu a rheoli fesul cam, ac ar y cwrs hwn cewch ddysgu am brif gysyniadau'r fframwaith a sut i'w rhoi ar waith mewn prosiectau go iawn er mwyn gwella cyfraddau llwyddo.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol, ond bydd gofyn i chi fod â diddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Modiwlau Agile (cwrs Sylfaen a chwrs i Ymarferwyr)

Cyflwyniad i Agile

Rheoli Prosiectau Agile – Yr Hanfodion

Rolau a Chyfrifoldebau

Paratoi i Reoli Prosiectau Agile

Cyfnodau a Chynhyrchion Cyn-prosiect a Sylfaen

Cyfnod y Datblygu Esblygiadol, y Cyfnod Rhoi'r Prosiect ar Waith a'r Cyfnod Wedi'r Prosiect

⁠Technegau ac Arferion

Rheoli Agile

Cynllunio Agile

Paratoi at arholiadau

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar y Cwrs Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol