Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Systemau Pwmpio Gwres mewn Tai

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  hyd at 7 diwrnod yn dibynnu ar y llwybr

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn magu'r hyder i ddewis, gosod a chynnal a chadw systemau gwresogi pwmp.

Gofynion mynediad

NVQ/SVQ Lefel 2/3 Plymwaith neu Wresogi Domestig neu Wresogi Diwydiannol a Masnachol ac Awyru neu dystysgrif gyfatebol gynharach sy'n rhoi tystiolaeth cymhwysedd neu

NVQ/SVQ Lefel 2/3 mewn Gwasanaethau Technegol wedi'u tanio ag olew neu dystysgrif gyfatebol gynharach sy'n rhoi tystiolaeth cymhwysedd neu

NVQ/SVQ Lefel 2/3 mewn Gosod Offer Nwy a Chynnal a Chadw neu dystysgrif gyfatebol gynharach sy'n rhoi tystiolaeth cymhwysedd neu

Yn ychwanegol, os nad yw'n gynwysedig yn yr uchod, tystysgrif gyfredol o ran:

Rheoliadau Dŵr/Is-ddeddfau Dŵr.

Effeithlonrwydd Ynni – Gwresogi Domestig.

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb Dyllau Aer

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs dros 4 diwrnod gan hyfforddwyr cymwysedig sy'n defnyddio deunyddiau dysgu arbennig y BPEC yn Llandrillo-yn-Rhos a NICEIC yn Llangefni. Ar y 4ydd dydd, cynhelir asesiadau gan ddefnyddio rigiau pwrpasol.

Asesiad

Cynlluniwyd yr asesiadau mewn modd sy'n sicrhau bod pob ymgeisydd drwy'r wlad yn cael ei drin yn deg a chyfartal.Mae hyn yn sicrhau bod cyflogwyr a chwsmeriaid yn gallu bod yn hyderus bod gweithwyr a aseswyd mewn canolfan asesu a gymeradwywyd gan BPEC Ltd/NICEIC yn gymwys i weithio'n ddiogel.

Dilyniant

 • Gallech symud ymlaen i nifer o gyrsiau gwahanol yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • CIST Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'