DIY - Paentio ac Addurno

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 noson yr wythnos am 10 wythnos.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer pob darpar addurnwr cartref.

Yn cynnwys pedair uned:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Technegau paentio
 • Peintio a phapuro
 • Gosod papur wal a Phaentio byrddau sgyrtin

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Arddangosiadau a gweithdai ymarferol

Asesiad

Trwy waith ymarferol

Dilyniant

 • Galwedigaethau addurno
 • Diploma 1 City and Guilds

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.