Dylunio Posteri a Thaflenni

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  HWB Dinbych
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  4 wythnos, 2.5 awr

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs byr hwn yn rhoi i chi'r sgiliau i chi ddylunio a chreu posteri a thaflenni ar gyfer gwahoddiadau, i hybu eich digwyddiadau neu am hwyl yn unig.

Byddwch yn dod yn gyfarwydd â'r meddalwedd Cyhoeddi Bwrdd Gwaith.

Gofynion mynediad

Byddwch angen gwybodaeth a sgiliau sylfaenol ar gyfrifiadur.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth ac ar-lein

Asesiad

Asesir drwy gyfrwng gwaith cwrs.

Dilyniant

Cyrsiau pellach yn GLLM

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.