Technegau Ysgrifennu CV a Chyfweld

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Skills for Work
 • Hyd:

  2 awr yr wythnos am 3 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cyflwynir gwersi ar-lein.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar y ceisiwr gwaith i greu CV proffesiynol a llythyr eglurhaol, ynghyd â thechnegau cyfweld cywir.

Cyflwyniad

N/A

Asesiad

N/A

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.