Ysgrifennu Creadigol ar sail Profiad a Dychymyg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni:
  Cyrsiau Hamdden
 • Hyd:

  10 wythnos, 2 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn ysgrifennu er mwyn pleser.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Mae'r cyrsiau'n edrych ar agweddau ar ysgrifennu creadigol, gan gynnwys ysgrifennu straeon byrion, ysgrifennu sgriptiau, hunangofiannau, hanesion teithiau ac ati.

Asesiad

Ni cheir arholiadau a chewch eich asesu drwy gyfrwng portffolio o dystiolaeth y byddwch yn ei gwblhau wrth i'r cwrs fynd rhagddo.

Dilyniant

Gallwch barhau ag unedau Ysgrifennu Creadigol eraill. Yn y gorffennol, llwyddodd rhai myfyrwyr i gael cyhoeddi eu gwaith ac mae eraill wedi mynd ymlaen i astudio Ysgrifennu Creadigol ar lefel uwch mewn prifysgolion lleol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.