Ysgrifennu Creadigol am Bleser (Agored)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Bangor
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Courses for Leisure
 • Hyd

  10 wythnos, 2 awr yr wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs byr 'Ysgrifennu er mwyn Pleser neu er mwyn Cyhoeddi' yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Ysgrifennu Creadigol. Byddwch yn dysgu am holl elfennau'r broses greadigol, fel datblygu lleoliad, strwythurau a chymeriadau. Cewch gyfle i gyfansoddi amrywiaeth o ddarnau, yn cynnwys: straeon, sgriptiau a cherddi. Yn bennaf oll, cewch gyfle i fagu hyder fel awdur a hynny mewn amgylchedd cefnogol.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

 • Yn y dosbarth

Asesiad

 • Portffolio ysgrifenedig

Dilyniant

Gall myfyrwyr fynd ymlaen i gyfansoddi a chyhoeddi eu gwaith eu hunain, cofrestru ar gwrs TGAU neu Lefel A Saesneg, ac astudio Ysgrifennu Creadigol mewn Prifysgol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.