Rholiwr Ffordd Reidio CPCS A31

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 Diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad o weithredu rholiwr ffordd reidio, os o gwbl.

Ar ôl i chi basio'r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Gall gweithredwyr profiadol y mae angen cymhwyster ffurfiol arnynt ddilyn ein cwrs cywasgedig.

Gofynion mynediad

Bydd rhaid cwblhau prawf CSCS ddim mwy na dwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Cyflwyniad

Dysgu drwy gymysgedd o ddysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

Asesiad

4 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llangefni

Cynnwys y cwrs

 • Yr holl archwiliadau rhedeg, cyn cychwyn a gweithdrefnau cau i lawr
 • Gosod y rholiwr ar gyfer teithio
 • Ymwybyddiaeth o beryglon ar y safle
 • Gosod y rholiwr ar gyfer gwaith cywasgu
 • Rhoi'r rholiwr allan o wasanaeth
 • Adnabod mannau wedi'u cywasgu/heb eu cywasgu
 • Amodau a all beri i'r rholiwr fod yn ansefydlog
 • Gweithdrefnau diogelwch wrth weithio'n agos at ymylon heb ddim i'w cynnal
 • Gweithdrefnau llwytho a dadlwytho ar/oddi ar lori gludo

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol