Dadlwythwr Tipio Ymlaen ag Olwynion CPCS A09

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 Diwrnod

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad, os o gwbl, ac sydd am ddysgu sut i weithredu dadlwythwr tipio ymlaen ag olwynion.

Ar ôl i chi basio'r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Os oes gennych brofiad yn barod, ond bod angen cymhwyster ffurfiol arnoch, gallech ddilyn ein cwrs cywasgedig.

Gofynion mynediad

Bydd rhaid cwblhau prawf CSCS ddim mwy na dwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Cyflwyniad

Dysgu drwy gymysgedd o ddysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

Asesiad

4 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol