Peiriant Turio a Thrac 360 °CPCS: Dros 10 Tunnell A59

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  10 Diwrnod

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad o weithredu peiriant turio â thrac 360 gradd dros 10 tunnell, os o gwbl.

Ar ôl i chi basio'r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Gall gweithredwyr profiadol y mae angen cymhwyster ffurfiol arnynt ddilyn ein cywasgedig.

Gofynion mynediad

Bydd rhaid cwblhau prawf CSCS ddim mwy na dwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Cyflwyniad

Dysgu drwy gymysgedd o ddysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

Asesiad

9 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llangefni

Cynnwys y cwrs

 • Gweithredu'r peiriant turio â thrac 360° mewn modd diogel a chynhyrchiol
 • Gosod a gweithredu cyfarpar ategol
 • Lleoli'r peiriant yn ddiogel ac yn effeithlon
 • Cyflawni mân addasiadau a gweithdrefnau gwasanaethu rheolaidd
 • Deall galluoedd, dibenion a chyfyngiadau pob peiriant
 • Dilyn yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol
 • Dehongli'r wybodaeth a roddir gan broffiliau a phegiau lefelu
 • Bod yn ymwybodol o'r addasiadau a gweithdrefnau gwasanaethu rheolaidd angenrheidiol, a'u cyflawni
 • Gweithio i lefelau gyda chymorth cyfarpar laser

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol