Peiriant Turio Bach o dan 10 Tunnell CPCS A58

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  10 Diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad o weithredu peiriannau turio bach, os o gwbl. Mae hefyd yn addas i bobl sydd â rhywfaint o brofiad, ond y mae angen cymhwyster ffurfiol arnynt.

Byddwch yn dysgu sut i weithredu a chynnal a chadw peiriant turio bach, gan gynnwys dyfeisiau bachu cyflym.

Ar ôl i chi basio'r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Gall gweithredwyr profiadol y mae angen cymhwyster ffurfiol arnynt ddilyn ein cywasgedig.

Gofynion mynediad

Bydd rhaid cwblhau prawf CSCS ddim mwy na dwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Cyflwyniad

Dysgu drwy gymysgedd o ddysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

Asesiad

9 diwrnod o hyfforddiant – gwersi yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llangefni

Cynnwys y cwrs ● Gweithredu'r peiriant turio bach mewn modd diogel a chynhyrchiol ● Gosod a gweithredu cyfarpar atodol ● Lleoli'r peiriant yn ddiogel ac yn effeithlon ● Cyflawni mân addasiadau a gweithdrefnau gwasanaethu rheolaidd ● Deall galluoedd, dibenion a chyfyngiadau pob peiriant ● Dilyn yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol ● Dehongli'r wybodaeth a roddir gan broffiliau a phegiau lefelu ● Cyflawni addasiadau a gweithdrefnau gwasanaethu rheolaidd angenrheidiol ● Gweithio i lefelau gyda chymorth cyfarpar laser

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol