Trafodwr Telesgopic CPCS A17

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 Diwrnod

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad, os o gwbl, ac sydd am ddysgu sut i weithredu trafodwr telesgopig.

Ar ôl i chi basio'r profion technegol, byddwn yn gwneud cais am y cerdyn gweithredydd hyfforddedig CPCS (cerdyn coch) ar eich rhan.

Gall gweithredwyr profiadol y mae angen cymhwyster ffurfiol arnynt ddilyn ein cwrs cywasgedig.

Gofynion mynediad

Bydd rhaid cwblhau prawf CSCS ddim mwy na dwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Cyflwyniad

Dysgu drwy gymysgedd o ddysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

Asesiad

4 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llangefni

Cynnwys y cwrs

 • Gweithredu'r peiriant ar gyfer pob tasg arferol
 • Penderfynu a yw llwyth penodol yn ddiogel i'w godi
 • Cyflawni gweithdrefnau gwasanaethu a gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn ôl yr angen, yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr
 • Gwybod sut mae'r peiriant yn gweithio a'i ofynion o ran cynnal a chadw
 • Deall effaith llwyth, maint, pwysau, graddiant a chyflwr y tir ar sefydlogrwydd y peiriant
 • Gwybod sut i lwytho, storio a chludo deunyddiau cynrychiadol
 • Deall adeiledd sylfaenol paletau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol