CPCS A09 Forward Tipping Dumper (Novice)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  3 diwrnod o ddysgu drwy gyfuniad o addysgu yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol

  1 diwrnod o asesu – profion technegol CPCS

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl nad oes ganddynt lawer o brofiad, os o gwbl, ac sydd am ddysgu sut i weithredu dadlwythwr tipio ymlaen ag olwynion.

Gofynion mynediad

Bydd rhaid cwblhau prawf CSCS ddim mwy na dwy flynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Cyflwyniad

Dysgu trwy gymysgedd o addysgu yn yr ystafell ddosbarth ac ymarferion ymarferol

Asesiad

Profion technegol CPCS

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llangefni

Cerdyn Gweithredwr Hyfforddedig (cerdyn coch) CPCS ar ôl llwyddo ym mhrofion technegol CPCS

Cynnwys y cwrs

 • Gweithredu'r peiriant i safon ofynnol
 • Gosod a gweithredu cyfarpar ategol
 • Lleoli'r peiriant yn ddiogel ac yn effeithlon
 • Gwybod pa fân addasiadau a gweithdrefnau gwasanaethu rheolaidd sydd eu hangen, a gallu eu cyflawni
 • Paratoi'r peiriant ar gyfer teithio ar briffordd gyhoeddus
 • Deall galluoedd, dibenion a chyfyngiadau pob peiriant
 • Rhoi'r holl ragofalon diogelwch angenrheidiol ar waith
 • Deall sut mae injans diesel yn gweithio a sut mae rhannau amrywiol y peiriant yn gweithredu

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol