Prentisiaethau mewn Gwasanaethau Glanhau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Busnes a Rheoli
  Specialist / Other
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Retail
 • Hyd:

  14 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych wedi'ch cyflogi fel glanhawr mewn busnes bach neu fawr, ar y cwrs hwn cewch feithrin sgiliau a gwybodaeth i wella'ch perfformiad yn y gweithle a chewch wybod beth yw'r gofynion cyfreithiol o ran Iechyd a Diogelwch.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond mae profiad yn y diwydiant glanhau (e.e. mewn cartref gofal, ysbyty, swyddfa, ysgol, llety cyhoeddus) yn ddymunol.
 • Dylai fod gan yr holl brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir mwyafrif yr hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i'r holl ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Symud ymlaen o Lefel 2 i rôl goruchwyliwr ar Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460