Unedau Lefel 3 City and Guilds mewn Torri Gwallt Dynion ac Eillio

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhos-on-Sea
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd

  3 awr, 19 wythnos.

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych wedi gweithio yn y sector trin gwallt neu farbio ers tro ac am ddatblygu'ch sgiliau ym maes arbenigol barbio ac eillio, mae'r cwrs hwn i'r dim i'r chi. Byddwch yn defnyddio offer amrywiol mewn sesiynau ymarferol i ddysgu am dechnegau torri manwl a siapiau llinell y gwddf. Byddwch hefyd yn dysgu sut i eillio gan ddefnyddio amrywiaeth o offer a chynnyrch gwahanol, yn cynnwys sut i amlinellu barfau ac eillio'r wyneb yn llawn neu'n rhannol.

Gofynion mynediad

Trin Gwallt a Barbio Lefel 2

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

Byddwch yn sefyll dau arholiad amlddewis. Bydd gofyn i chi ddefnyddio'ch modelau eich hun ar gyfer asesiadau. Bydd arnoch angen bloc o ben dyn (gyda barf).

Dilyniant

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi i chi sgiliau newydd a fydd yn hwb i'ch gyrfa ym maes trin gwallt neu farbio, ac mae rhagor o ddyfarniadau Lefel 3 dewisol ar gael.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.