Tystysgrif Uwch L3 City and Guilds mewn Adeiladu yr Amgylchedd Adeiladol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Cwrs 1 blwyddyn, un diwrnod yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r TU L3 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiladol yn rhaglen ddeniadol sydd wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant adeiladwaith ac sydd gyda diddordeb galwedigaethol neu yrfaol yn y pwnc. Mae'r cwrs yn cynnwys y pynciau dilynol:

 • Technoleg adeiladol ddomestig
 • Technoleg adeiladol ddiwydiannol a masnachol
 • Iechyd a diogelwch yn yr amgylchedd adeiladol
 • Gwyddoniaeth a deunyddiau adeiladol
 • Cynaladwyedd a Thechnoleg newydd
 • Mathemateg ar gyfer yr amgylchedd adeiladol
 • Ymglymiad cyflogwyr

Gofynion mynediad

 • Pedwar TGAU gradd C neu uwch (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg), neu,
 • Tystysgrif Cyntaf BTEC mewn Adeiladwaith, neu,
 • Cymhwyster NVQ Lefel 3

Gall dysgwyr aeddfed gyflwyno proffil mwy amrywiol sydd yn fwy tebygol o gynnwys profiad gwaith taliadol/ di-dâl ac bydd siawns i brofi eich cyfaddasrwydd yn ystod y cyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, ymweliadau safleoedd, tripiau a siaradwyr gwadd.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu trwy arholiad theori ac aseiniad synoptig.

Dilyniant

Gradd Sylfaenol mewn Adeiladwaith neu Beirianneg Sifil neu HNC mewn Adeiladwaith neu Beirianneg Sifil. Efallai cewch wedyn yr opsiwn i ychwanegu at eich gradd sylfaenol trwy gwblhau BSc llawn mewn Rheolaeth Adeiladwaith Masnachol neu BEng mewn Peirianneg Sifil.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.