CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme) (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Remote Learning
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni, Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd

  5 diwrnod

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hyfforddi 5 diwrnod hwn yn addas i reolwyr safle, asiantau safle ac unigolion sy'n gyfrifol, neu ar fin bod yn gyfrifol, am gynllunio, trefnu, monitro, rheoli a gweinyddu grwpiau o staff a gweithlu.

Byddai gweithwyr sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â rheolwyr prosiect a goruchwylwyr safle hefyd yn elwa ar y cwrs hwn.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein a rhaid i'r unigolion gael mynediad at gyfrifiadur personol, gliniadur neu tablet addas gyda chysylltiad rhyngrwyd cadarn sy'n ddigonol i ymdopi â dosbarthu ar-lein

Gofynion mynediad

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein a rhaid i'r unigolion gael mynediad at gyfrifiadur personol, gliniadur neu tablet addas gyda chysylltiad rhyngrwyd cadarn sy'n ddigonol i ymdopi â dosbarthu ar-lein

Cyflwyniad

Caiff y cwrs rhyngweithiol hwn ei gyflwyno drwy gyfrwng astudiaethau achos, trafodaethau yn y dosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs CITB SMSTS bydd gofyn i ymgeiswyr sefyll papur arholiad yn cynnwys 25 cwestiwn. Bydd 5 o'r rhain yn ymwneud â phwysigrwydd diogelwch a byddant angen ateb ysgrifenedig byr. Mae'r cwestiynau amlddewis yn werth 1 pwynt yr un a'r cwestiynau ar bwysigrwydd diogelwch yn werth rhwng 1 a 3 phwynt yr un. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, RHAID i'r ymgeiswyr ateb POB cwestiwn ar bwysigrwydd diogelwch yn gywir. Cyfradd basio'r cwrs SMSTS yw 80% (28 allan o 35 cwestiwn).

Dilyniant

Cyrsiau eraill gyda'r Grŵp.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.