Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell, CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  5 diwrnod

Gwnewch gais
×

CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Cyrsiau Byr

86B Bowen Court, St Asaph Business Park
Dydd Llun, 27/11/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hyfforddi 5 diwrnod hwn yn addas i reolwyr safle, asiantau safle ac unigolion sy'n gyfrifol, neu ar fin bod yn gyfrifol, am gynllunio, trefnu, monitro, rheoli a gweinyddu grwpiau o staff a gweithlu.

Byddai gweithwyr sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â rheolwyr prosiect a goruchwylwyr safle hefyd yn elwa ar y cwrs hwn.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein a rhaid i'r unigolion gael mynediad at gyfrifiadur personol, gliniadur neu tablet addas gyda chysylltiad rhyngrwyd cadarn sy'n ddigonol i ymdopi â dosbarthu ar-lein

Dyddiadau Cwrs

86B Bowen Court, St Asaph Business Park

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/11/202309:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener35.001 £4750 / 12D0016300

Gofynion mynediad

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein a rhaid i'r unigolion gael mynediad at gyfrifiadur personol, gliniadur neu tablet addas gyda chysylltiad rhyngrwyd cadarn sy'n ddigonol i ymdopi â dosbarthu ar-lein

Cyflwyniad

Caiff y cwrs rhyngweithiol hwn ei gyflwyno drwy gyfrwng astudiaethau achos, trafodaethau yn y dosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs CITB SMSTS bydd gofyn i ymgeiswyr sefyll papur arholiad yn cynnwys 25 cwestiwn. Bydd 5 o'r rhain yn ymwneud â phwysigrwydd diogelwch a byddant angen ateb ysgrifenedig byr. Mae'r cwestiynau amlddewis yn werth 1 pwynt yr un a'r cwestiynau ar bwysigrwydd diogelwch yn werth rhwng 1 a 3 phwynt yr un. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, RHAID i'r ymgeiswyr ateb POB cwestiwn ar bwysigrwydd diogelwch yn gywir. Cyfradd basio'r cwrs SMSTS yw 80% (28 allan o 35 cwestiwn).

Dilyniant

Cyrsiau eraill gyda'r Grŵp.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur