Plant a Phobl Ifanc - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Dysgu Seiliedig ar Waith, Caernarfon
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  5
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Diploma Lefel 5 mewn Ymarfer Uwch/Rheoli yn ehangu ar wybodaeth a sgiliau Diploma Lefel 3, yn cefnogi gwaith Is-reolwyr dan Hyfforddiant, Is Reolwyr, Rheolwyr a swyddi eraill, ac yn arwain at gymhwyster uwch.

Gofynion mynediad

 • Ennill cyflog a Dysgu! Bydd gofyn eich bod wedi cwblhau Diploma Lefel 3 City and Guilds ym maes Plant a Phobl Ifanc, ac yn gweithio 16 awr neu ragor yr wythnos.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd disgwyl i chi gyflwyno gwaith ysgrifenedig fel tystiolaeth o'r dysgu. Bydd hyn yn waith annibynnol, a bydd gofyn i chi wneud gwaith ymchwil i bynciau perthnasol.

Asesiad

I gyflawni lefel 5, disgwylir i chi gynhyrchu amrywiaeth o dystiolaeth i greu portffolio yn y meysydd pwnc sy'n berthnasol i faes plant a phobl ifanc. Fe all hyn gynnwys gwaith ysgrifenedig, cynnyrch gwaith a/neu dystiolaeth ar lafar. Caiff eich sgiliau eu hasesu a'u harsylwi yn eich gweithle yn dilyn sesiwn gynllunio gyda'ch asesydd penodedig.

Dilyniant

Dilyniant i astudiaeth lefel gradd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.