Cogyddion dan Brentisiaeth yn y Diwydiant Lletygarwch Trwyddedig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r llwybr hwn yn addas i Commis Chefs, Chefs de Partie a Chogyddion sy'n Gweithio mewn Tafarndai sy'n gwneud tasgau'n cynnwys:

 • Paratoi a chreu amrywiaeth o fwydydd yn y gegin
 • Cyfrifoldeb am drefnu gweithrediadau'r gegin yn ogystal â pharatoi a gweini amrywiaeth o brydau a chynnal
 • safonau
 • Gweithio gyda chynnyrch lleol a ffres gan gynnal safonau uchel a choginio bwyd tafarn o ansawdd da
 • Cynllunio a phrisio bwydlenni yn ogystal ag archebu, rheoli stoc a chynnal hylendid yn y gegin.

Dewiswyd yr unedau yn benodol i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â gofynion y diwydiant. Yn ogystal, fe'u dewiswyd i sicrhau y caiff sgiliau a gwybodaeth y dysgwyr eu profi'n llawn drwy gydol y fframwaith. Bydd prentisiaid yn cwblhau uned sgiliau a gwybodaeth ar gyfer pob maes gwaith. Er enghraifft, mae'r uned sgiliau: Coginio Dofednod ar gyfer Prydau Sylfaenol yn cyd-fynd â'r uned wybodaeth: Egwyddorion Coginio Dofednod ar gyfer Prydau Sylfaenol. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Fodd bynnag, mae gan gyflogwyr ddiddordeb arbennig yn y rhai hynny sydd ag awydd gwirioneddol i roi gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid a gweithio mewn tîm. Bydd brwdfrydedd a safonau hylendid personol uchel yn fanteisiol hefyd. Bydd ar ymgeiswyr angen sgiliau cyfathrebu sylfaenol y gall y brentisiaeth adeiladu arnynt. Rhaid iddynt fod yn dda am gadw amser a bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol mewn lleoliadau poeth, prysur a swnllyd.

Gofynion mynediad

Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond bydd profiad o'r diwydiant lletygarwch yn ddymunol.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle. Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Gellir mynd ymlaen o'r llwybr hwn i weithio fel rheolwr cegin neu brif gogydd ym maes lletygarwch trwyddedig.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460