Prentisiaethau mewn Gweinyddu Busnes

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  Busnes a Gweinyddiaeth
 • Hyd:

  15 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae gweinyddwyr angen ystod eang o sgiliau i weithio yn effeithiol ac i helpu cynyddu cynhyrchiant busnes.

Mae Prentisiaethau Gweinyddu Busnes wedi bod yn y deg fframwaith prentisiaeth uchaf yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd, gyda tua 2, 800 o brentisiaid yn dechrau'r brentisiaeth bob blwyddyn yng Nghymru.

Mae'r brentisiaeth hon yn defnyddio cymwysterau hyblyg, cyfredol dan arweiniad cyflogwyr sydd yn cyfarfod a'u hanghenion cyfnewidiol. Mae'n cynnwys sgiliau meddalach megis cyfathrebu, gweithio mewn tîm, sgiliau rhyngbersonol a'r gallu i fyfyrio ar eu dysgu.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad mewn Gweinyddu Busnes yn ddymunol.
 • Dylai fod gan yr holl brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir mwyafrif yr hyfforddiant yn y gweithle
 • Mae'n bosibl y bydd angen mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau theori a phrofion

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3 ac yna i Brentisiaeth Uwch Lefel 4.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.