Gwella'ch Mathemateg (Cyfle Arall)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Colwyn Bay Library, Community Location
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Dychwelwch i'r astudiaeth, Cymuned
 • Hyd

  13-14 wythnos, 2-2.5 awr yr wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw oedolyn sydd eisiau gweithio ar ei sgiliau Mathemateg sylfaenol hyd at Lefel 2. Bydd yn rhoi cyfle i chi wella'r sgiliau rydych wedi'u hanghofio ers dyddiau ysgol. Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd am fagu hyder cyn dechrau ar gwrs arall neu sydd am wella ei sgiliau Mathemateg.

Yn ogystal â'n campysau yn Abergele ac yng Nghanolfan Ddysgu'r Bae ym Mae Colwyn, caiff sesiynau eu cynnal mewn llyfrgelloedd lleol: Conwy, Llanrwst, Llandudno, y Rhyl a Phrestatyn.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/09/202113:00 Dydd Gwener2.5014 -0 / 10ECD145819

Llyfrgell Bae Colwyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/09/202113:30 Dydd Mawrth1.5014 -0 / 10CCD145816A

HWB Dinbych

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/09/202109:30 Dydd Mercher2.5014 -0 / 10CCD136213B

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/09/202113:00 Dydd Llun2.5013 -0 / 10CCD148513

Llyfrgell Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/09/202111:00 Dydd Iau1.5014 -0 / 10CCD148511

Llyfrgell Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/09/202113:30 Dydd Iau1.5014 -0 / 10CCD148514

Llyfrgell Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/09/202113:00 Dydd Llun2.5013 -0 / 10CCD180142

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Sesiynau wythnosol

Asesiad

Portffolio

Dilyniant

Sgiliau Hanfodol neu TGAU

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Gwener, 10/09/2021
Llyfrgell Bae Colwyn
Dydd Mawrth, 07/09/2021
HWB Dinbych
Dydd Mercher, 08/09/2021
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 13/09/2021
Llyfrgell Y Rhyl
Dydd Iau, 09/09/2021
Llyfrgell Y Rhyl
Dydd Iau, 09/09/2021
Llyfrgell Y Rhyl
Dydd Llun, 13/09/2021