Gwella'ch Saesneg (Cyfle Arall)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Colwyn Bay Library, Community Location
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Cymuned
 • Hyd:

  13-14 wythnos, 2-2.5 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw oedolyn sydd eisiau gweithio ar ei sgiliau Saesneg sylfaenol hyd at Lefel 2. Bydd yn rhoi cyfle i chi wella'r sgiliau rydych wedi'u hanghofio ers dyddiau ysgol. Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd am fagu hyder cyn dechrau ar gwrs arall neu sydd am wella ei sgiliau Saesneg.

Yn ogystal â'n campysau yn Abergele ac yng Nghanolfan Ddysgu'r Bae ym Mae Colwyn, caiff sesiynau eu cynnal mewn llyfrgelloedd lleol: Conwy, Llanrwst, Llandudno, y Rhyl a Phrestatyn.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Sesiynau wythnosol

Asesiad

Portffolio

Dilyniant

Sgiliau Hanfodol neu TGAU

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.