Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, HWB Dinbych, Llyfrgell Bae Colwyn, Llyfrgell Conwy, Cwt y Geids, Llanrwst, Llyfrgell Llandudno, Phoenix Centre, Rhyl, Llyfrgell Prestatyn, Llyfrgell y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  Gweler isod.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw oedolyn sydd eisiau gweithio ar ei sgiliau Saesneg neu Fathemateg sylfaenol hyd at Lefel 2. Bydd yn rhoi cyfle i chi wella'r sgiliau rydych wedi'u hanghofio ers dyddiau ysgol. Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd am fagu hyder cyn dechrau ar gwrs arall neu sydd am wella ei sgiliau Saesneg neu Fathemateg.

Yn ogystal â'n campysau yn Abergele ac yng Nghanolfan Ddysgu'r Bae ym Mae Colwyn, caiff sesiynau eu cynnal mewn lleoliadau cymunedol:

Llyfrgell Abergele College

Llyfrgell Bae Colwyn Bay Library

Llyfrgell Conwy Library

Canolfan Guide Hall, Llanrwst

HWB, Denbigh

Llyfrgell Llandudno Library

Canolfan Phoenix Centre, Rhyl

Llyfrgell Prestatyn Library

Llyfrgell Rhyl Library

Dyddiadau Cwrs

Llyfrgell Bae Colwyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/01/202309:30 Dydd Llun3.0011 -1 / 10CCD145812A

Llyfrgell Bae Colwyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/01/202313:30 Dydd Llun2.0011 -0 / 10CCD145814A

Llyfrgell Bae Colwyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/01/202309:30 Dydd Mawrth2.5011 -0 / 10CCD145815A

Llyfrgell Conwy

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202309:00 Dydd Mercher2.7511 -1 / 10CCD148800

Neuadd y Geidiau, Llanrwst

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/01/202312:30 Dydd Mercher2.5011 -1 / 10CCD180171

Llyfrgell Llandudno

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/01/202312:30 Dydd Mawrth3.0011 -1 / 10CCD180101

Phoenix Community Centre

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/01/202309:00 Dydd Mawrth2.5011 -0 / 10CCD138033

Llyfrgell Prestatyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/01/202313:00 Dydd Iau3.0011 -1 / 10CCD136120

Llyfrgell Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/01/202309:30 Dydd Llun3.0010 -0 / 10CCD180141

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Sesiynau Wythnosol

Asesiad

Portffolio

Dilyniant

Sgiliau Hanfodol neu TGAU

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llyfrgell Bae Colwyn
Dydd Llun, 09/01/2023
Llyfrgell Bae Colwyn
Dydd Llun, 09/01/2023
Llyfrgell Bae Colwyn
Dydd Mawrth, 10/01/2023
Llyfrgell Conwy
Dydd Mercher, 11/01/2023
Neuadd y Geidiau, Llanrwst
Dydd Mercher, 11/01/2023
Llyfrgell Llandudno
Dydd Mawrth, 10/01/2023
Phoenix Community Centre
Dydd Mawrth, 10/01/2023
Llyfrgell Prestatyn
Dydd Iau, 12/01/2023
Llyfrgell Y Rhyl
Dydd Llun, 16/01/2023