Gwella'ch Mathemateg Sylfaenol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Denbigh HWB, Colwyn Bay Library
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Cymuned
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw oedolyn sydd eisiau gweithio ar ei sgiliau Mathemateg sylfaenol hyd. Bydd yn rhoi cyfle i chi wella'r sgiliau rydych wedi'u hanghofio ers dyddiau ysgol. Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd am fagu hyder cyn dechrau ar gwrs arall neu sydd am wella ei sgiliau Mathemateg.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Nid oes angen cyfweliad.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Sgiliau Hanfodol neu TGAU

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.