Sgiliau Sylfaenol ym maes Cymdeithaseg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyrsiau Hamdden
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sut mae cymdeithas yn gweithio? Hoffech chi ddysgu'r cysyniadau sylfaenol ynghylch Cymdeithaseg?

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • syniadau am gymdeithas
 • sut mae syniadau a delweddau'n newid gydag amser
 • Sut mae syniadau'n siapio cymdeithas a chymdeithas yn siapio syniadau

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael yn HWB Dinbych. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Sgiliau Sylfaenol ym maes Troseddeg

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.