AAT – Dyfarniad Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu ar Gyfrifiadur

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Busnes a Rheoli
 • Hyd

  1 noson, 2½ awr am 13 wythnos

 • Math o gwrs
  Proffesiynol
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyfrifydda ar Gyfrifiadur yn addas i rai sydd am gadw cyfrifon ar eu liwt eu hunain neu mewn adran gyllid cwmni.

Mae'n addas hefyd os ydych eisoes yn gweithio mewn amgylchedd cyfrifydda ac yn gyfrifol am weinyddu system gyfrifyddu ar bapur neu'n rhannol ar gyfrifiadur ac am gael cydnabyddiaeth ffurfiol o'ch sgiliau cyfrifydda ar gyfrifiadur.

Gofynion mynediad

 • Cymhwyster Mynediad Lefel 1 yr AAT neu Ddyfarniad Lefel 1 yr AAT mewn Cadw Cyfrifon
 • Mae profiad perthnasol a gwybodaeth am dermau sylfaenol cadw cyfrifon, dealltwriaeth o gyfrifiaduron a sgiliau defnyddio bysellfwrdd o fantais
 • Mae gofyn i bob myfyriwr gofrestru'n unigol gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifyddu
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol

Cyflwyniad

Cewch eich dysgu drwy gyfrwng darlithoedd strwythuredig, gan ddefnyddio llyfr gwaith gam wrth gam dros gyfnod o 13 sesiwn 2½ awr wythnosol.

Mae'r cwrs hwn yn un gwych i'w ddilyn cyn mynd ymlaen i astudio ar lefel uwch neu er mwyn paratoi at weithio ym maes cadw cyfrifon/cyfrifydda. Bydd yn eich galluogi i ddefnyddio system gyfrifydda gyfrifiadurol i fewnbynnu trafodion cyfrifydda, cysoni, cywiro gwallau a chynhyrchu amrywiaeth o adroddiadau. Byddwch hefyd yn gallu cadw gwybodaeth gyfrifydda'n ddiogel drwy ddefnyddio cyfrineiriau a thrwy gadw copïau wrth gefn.

Byddwch yn dysgu sut mae:

 • Mewnbynnu data cyfrifyddu ar ddechrau cyfnod cyfrifydda
 • Cofnodi trafodion cwsmeriaid
 • Cofnodi trafodion cyflenwyr
 • Cofnodi a chysoni trafodion banc a thrafodion arian parod
 • Defnyddio dyddlyfrau i fewnbynnu trafodion cyfrifydda
 • Cynhyrchu adroddiadau
 • Cadw data a gedwir ar y system gyfrifyddu gyfrifiadurol yn ddiogel.

O fis Fedi 2018 bydd y modiwl hwn yn cael ei gyflwyno drwy ddefnyddio meddalwedd Sage Cloud Accounting.

Asesiad

 • asesiadau cyfrifiadurol

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs canolradd mewn Cyfrifydda ar Gyfrifiadur, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cadw Cyfrifon
 • Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda
 • Tystysgrif Lefel 2 Agored mewn Rhestri Cyflogau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.