Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ymholiad cwrs

Llenwch y ffurflen hon gyda'ch ymholiad a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

Rydym ar agor Llun-Gwener rhwng 9:00-16:30.

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd amseroedd ateb gohebiaeth yn y naill iaith a'r llall yr un fath.

Dyddiad geni *
A ydych chi wedi derbyn lle ar gwrs arall? *