Cyrsiau Lle mae Dysgwyr yn cael eu Haddysgu o Bell yn eu Cartrefi

Oherwydd bod dysgwr yn y grŵp cyswllt neu aelod o'r staff sydd wedi bod mewn cyswllt agos â'r grŵp wedi profi'n bositif am y Coronafeirws, bydd y grwpiau canlynol yn cael eu haddysgu o bell yn.

Pan fydd dysgwr neu aelod o staff yn profi'n bositif am y Coronafeirws, byddwn yn:

 • Adnabod yr holl ddysgwyr yn y grŵp cyswllt.
 • Adnabod yr holl staff sydd wedi addysgu neu gefnogi'r grŵp cyswllt.
 • Adnabod yr holl staff neu ddysgwyr eraill sydd wedi bod mewn cyswllt agos â'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif.
 • Gofyn am gyngor gan wasanaeth profi, olrhain a diogelu'r Gwasanaeth Iechyd ynghylch y camau i'w cymryd yn dilyn y prawf positif.
 • Penderfynu ar y camau mwyaf priodol i'w cymryd i sicrhau Iechyd a Diogelwch y staff a'r dysgwyr ac i leihau'r risg o ledaenu'r haint.
 • Os bydd angen, byddwn yn gofyn i ddysgwyr a/neu staff barhau â'u cwrs o bell yn eu cartrefi tra byddant yn hunanynysu.
 • Rhannu â dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd fanylion y cyrsiau/grwpiau cyswllt lle mae'r dysgwyr yn cael eu haddysgu o bell yn eu cartrefi.
 • Ni fyddwn yn rhannu enwau'r dysgwyr neu'r aelodau staff sydd wedi profi'n bositif am y Coronafeirws oherwydd mae angen i ni barchu preifatrwydd yr unigolion hyn.
 • Byddwn yn glanhau pob man mae'r unigolyn sydd wedi cael prawf positif am y Coronafeirws wedi bod ynddo yn y coleg.

 • Cwrs: -
 • Campws: -
 • Dysgu ar-lein / o bell tan: -

Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch tiwtor personol, rheolwr eich maes rhaglen neu anfon ebost at y gwasanaethau i ddysgwyr generalenquiries@gllm.ac.uk