Diweddariadau ac arweiniad ynghylch y Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariadau i ddysgwyr a rhieni

Diweddariad diwethaf: 12/05/2021

Annwyl Ddysgwyr / Rhieni / Gwarcheidwaid,

Hoffwn ddiolch i chi am barhau i gefnogi ein protocolau COVID wrth i chi dychwelyd i ddysgu ar y campysau'r tymor hwn.

Mae'r lleihad yn nifer yr achosion o COVID yn y gymuned yn galonogol ac yn sgil y rhaglen frechu gallwn i gyd fod yn obeithiol am y dyfodol os dilynwn y mesurau i'n diogelu rhag yr haint.

Felly, mae'n rhaid i ni barhau i fod yn ofalus y tymor hwn, a gofynnaf i chi ddal ati i ddilyn y protocolau COVID sydd ar waith yn y coleg, yn enwedig y rhai canlynol:

  • l Mae gofyn i'r holl ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb 3 haen y tu mewn i adeiladau'r coleg ac ar gludiant y coleg. Nid oes gofyn i ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb pan fyddant yn bwyta ac yfed na phan fyddant y tu allan i adeiladau'r coleg (cyn belled â'u bod yn cadw pellter o 2 fetr).
  • l Dylai dysgwyr sydd â rheswm dilys dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb gysylltu â'r tîm Cymorth Dysgu ar aln@gllm.ac.uk i gael cerdyn eithrio a laniard.

Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i chi gyda'ch asesiadau'r tymor hwn.

Diolch a chadwch yn ddiogel,

Dafydd Evans
Prif Weithredwr

DSC 0941
Rhoson Sea 52 Small

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Dewch i wybod mwy...
Dwyfor Dolgellau 45 Large

Cyrsiau Lle mae Dysgwyr yn cael eu Haddysgu o Bell yn eu Cartrefi

Oherwydd bod dysgwr yn y grŵp cyswllt neu aelod o'r staff sydd wedi bod mewn cyswllt agos â'r grŵp wedi profi'n bositif am y Coronafeirws, bydd y grwpiau canlynol yn cael eu haddysgu o bell yn.

Dewch i wybod mwy...
Photo 1618229745783 20e7b07793e1

Gwybodaeth am brofion cartref

Profion Llif Unffordd (LFD) COVID-19

Dewch i wybod mwy...
PAGE 12 transport9617

Canllawiau Grŵp Llandrillo Menai ynghylch cludiant

Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac yn darparu sawl ffordd o ddanfon a chodi myfyrwyr o'u prif safle astudio.

Dewch i wybod mwy...
4 Section 18 1

Gwybodaeth i Ddysgwyr Addysg Uwch

Cwestiynau Cyffredin mewn perthynas ag Addysg Uwch

Dewch i wybod mwy...
CAMDA 2

Gwybodaeth i Brentisiaid a Hyfforddeion

Gwybodaeth i Brentisiaid a Hyfforddeion

Dewch i wybod mwy...

Heb gael ateb i'r hyn yr oeddech eisiau wybod?

Anfonwch Ebost i'r tîm gwasanaethau dysgwyr: generalenquiries@gllm.ac.uk