Campws Glynllifon

Ffordd Clynnog
LL54 5DU
01286 830 261

Campws diwydiannau’r tir, sy’n cynnwys cyfleusterau preswyl, yw Glynllifon. Saif ar Ystâd Glynllifon ger Caernarfon.

Mae fferm Glynllifon, yn cynnwys y coetir, yn ymestyn dros 300 hectar, ac mae’n amgylchedd gwych ar gyfer astudio rheoli cefn gwlad ac amaethyddiaeth. Bydd y myfyrwyr amaeth yn cael profiad ymarferol ar fferm Glynllifon lle ceir:

  • Buches Odro Groesfrid sy’n lloia yn yr hydref
  • Buches Eidion Stabiliser a Gwartheg Duon sy’n lloia yn y gwanwyn
  • Diadell lawr gwlad yn cynnwys 500 dafad Llŷn
  • Diadell o 50 o ddefaid cyfandirol i gynhyrchu ŵyn cigydd
  • Cenfaint o 50 mochyn Cymreig a hychod croes ar y fferm

Ymhlith y buddsoddiadau diweddar ar Fferm Glynllifon, mae’r tŷ crwn a godwyd i’r gwartheg, a’r uned foch o’r radd flaenaf.

The campus also has an animal studies centre, engineering centre and forest & sawmill.

Yn y bloc addysgu o’r radd flaenaf, ceir cyfleusterau dysgu modern, ystafelloedd TG, yn ogystal â llyfrgell a chanolfan adnoddau, darlithfa fawr, dwy ystafell bwrpasol i anifeiliaid egsotig a’r cwrs nyrsio milfeddygol, ynghyd â cheginau ac ystafelloedd gwaith ar gyfer yr Adran Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon Campus