Campws Dolgellau

Ffordd Ty'n y Coed
LL40 2SW
01341 422 827

Ar Gampws Dolgellau, cynigir amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol i fyfyrwyr a gwblhaodd eu TGAU yn yr ysgol. Mae’n cynnwys Chweched Meirionnydd â’i gyfleusterau addysgu modern. Mae yno ddewis eang o bynciau Lefel A ac AS, a bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau ardderchog yn eu harholiadau.

The CaMDA (a Centre for skills in Renewable Engineering and Construction) is based at the Marian campus in the town centre.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys ffreutur, llyfrgell, Bwyty’r Gader a salon gwallt a harddwch.

Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau Campus

Cyrsiau rhan-amser sy'n rhedeg ar y campws hwn