Campws Abergele

Rhodfa Faenol
LL22 7HT
01745 828 100

Ar Gampws Abergele, gallwch ddilyn amrediad eang o gyrsiau er mwyn mynd ymlaen yn syth i waith neu i ddilyn cwrs prifysgol, yn ogystal ag o ran diddordeb. Maent yn cynnwys cyrsiau ym maes Gweinyddu a Busnes, cyrsiau i gynorthwywyr dosbarth, cyrsiau ym maes Cyfrifiadura, Cyllid a chyrsiau iaith.

Facilities at the campus include a library, IT workshop and café.

Coleg Llandrillo Abergele Campus

Cyrsiau rhan-amser sy'n rhedeg ar y campws hwn

Diwydiant Adeiladu

Teitl y CwrsDyddiad CychwynCost
Gweithio'n Ddiogel (IOSH) 02/11/2021£125
Rheoli’n Ddiogel 16/11/2021£330
Gweithio'n Ddiogel (IOSH) 06/12/2021£125
DYFARNIAD LEFEL 1 HIGHFIELD MEWN YMWYBYDDIAETH O EGWYDDORION DIOGELWCH TÂN (RQA) 07/12/2021£100
Rheoli’n Ddiogel (IOSH) 11/01/2022£330
02/02/2022£100
Rheoli’n Ddiogel (IOSH) 15/02/2022£330
Gweithio'n Ddiogel (IOSH) 28/02/2022£125
HIGHFIELD DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION COSHH 02/03/2022£100
RHEOLI'N DDIOGEL (IOSH) - CWRS GLOYWI - HYFFORDDIANT LECHYD A DIOGELWCH 08/03/2022£125
Rheoli’n Ddiogel (IOSH) 22/03/2022£330
Gweithio'n Ddiogel (IOSH) 06/04/2022£125
HIGHFIELD DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION COSHH 26/04/2022£100
DYFARNIAD LEFEL 1 HIGHFIELD MEWN YMWYBYDDIAETH O EGWYDDORION DIOGELWCH TÂN (RQA) 27/04/2022£100
Rheoli’n Ddiogel (IOSH) 03/05/2022£330
RHEOLI'N DDIOGEL (IOSH) - CWRS GLOYWI - HYFFORDDIANT LECHYD A DIOGELWCH 17/05/2022£125
Gweithio'n Ddiogel (IOSH) 25/05/2022£125
Gweithio'n Ddiogel (IOSH) 13/07/2022£125
Rheoli’n Ddiogel (IOSH) 19/07/2022£330

Cyf* = A oes angen cyfweliad?
Con** = Oes consesiynau ar gael?

Gweinyddiaeth Busnes

Teitl y CwrsDyddiad CychwynCost
Cymryd Cofnodion yn Effeithiol 10/02/2022£75
Cymryd Cofnodion yn Effeithiol 12/05/2022£75

Cyf* = A oes angen cyfweliad?
Con** = Oes consesiynau ar gael?

Business & Management

Teitl y CwrsDyddiad CychwynCost
Agored Cymru - Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 2 10/01/2022£95
TERMINOLEG MEDDYGOL LEFEL 3 14/01/2022£116

Cyf* = A oes angen cyfweliad?
Con** = Oes consesiynau ar gael?

Business, Finance, Law & Management

Teitl y CwrsDyddiad CychwynCost
Cadw Cyfrifon ar bapur - Agored 05/01/2022£95
AGORED CYMRU - CYFRIFON CYFRIFIADUROL LEFEL 3 (SAGE) 10/01/2022£95

Cyf* = A oes angen cyfweliad?
Con** = Oes consesiynau ar gael?

Courses for Leisure

Lletygarwch ac Arlwyo

Teitl y CwrsDyddiad CychwynCost
Highfield Lefel 2 mewn Bwyd Iach a Deietau Arbennig 16/11/2021£70
Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Cynhyrchu neu Fanwerthu – Cwrs Diweddaru 24/11/2021£40
Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol 07/12/2021£130
Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd 12/01/2022£70
Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd 18/01/2022£130
Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP 25/01/2022£70
Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo 02/02/2022£200
Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo 16/02/2022£40
Dyfarniad Highfield Lefel 4 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu 01/03/2022£285
Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol 05/04/2022£130
Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd 06/04/2022£70
Highfield Lefel 2 mewn Bwyd Iach a Deietau Arbennig 07/04/2022£70
Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo 26/04/2022£200
Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP 05/05/2022£70
Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd 10/05/2022£130
Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo 17/05/2022£40
Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Cynhyrchu neu Fanwerthu – Cwrs Diweddaru 24/05/2022£40
Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd 14/07/2022£70
Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol 26/07/2022£130
Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo 27/07/2022£40

Cyf* = A oes angen cyfweliad?
Con** = Oes consesiynau ar gael?

Hyfforddiant Athrawon

Teitl y CwrsDyddiad CychwynCost
Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu 08/02/2022£0

Cyf* = A oes angen cyfweliad?
Con** = Oes consesiynau ar gael?