Cyflwyniad lefel uwch i'r Diwydiant Celfyddydau Perfformio

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    8 wythnos - 2 awr yr wythnos.

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad lefel uwch i'r Diwydiant Celfyddydau Perfformio

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Datblygu prosiect cynhyrchiad ar raddfa fechan - y cynnwys, goleuo, sain a phropiau. Bydd y cwrs hwn o ddiddordeb i unrhyw un sy'n dymuno gwella eu sgiliau perfformio a gweithio tuag at fod yn rhan o gynhyrchiad. Bydd yn apelio at y rhai sy'n mwynhau perfformio ac sydd awydd cael profiad o ochr dechnegol y diwydiant.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Cyflwyniad lefel canolradd i'r Diwydiant Celfyddydau Perfformio

Cyflwyniad

Amrywiol: gweithdai, gwaith grŵp, cyflwyniadau a gwaith unigol.

Asesiad

Asesu yn barhaus. Y deilliant fydd perfformiad ymarferol.

Dilyniant

Diploma Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Mwy o wybodaeth

Lefel: 1