Clic Clic Cymraeg - Croeso / Welcome

Bwriad cwrs Clic Clic Cymraeg, Cymraeg i Oedolion ydy eich cynorthwyo i ddysgu Cymraeg fel ychwanegiad i'r hyn y byddwch yn ei wneud yn y dosbarth.

The intention of the Clic Clic Cymraeg, Welsh for Adults course is to assist you with learning Welsh and is in addition to the work that you'll be doing in the classroom.

Mae'r cwrs yn fodd i chi adolygu ac ymestyn eich gwybodaeth o'r Gymraeg. Ein amcan ni yw rhoi'r sylfaen orau posib i chi ar gyfer datblygu eich defnydd o'r Gymraeg. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch tywys drwy'r gwahanol batrymau ieithyddol yn ystyrlon gan gyflawni eich anghenion a'ch dyheuadau.

The course will enable you to revise and develop your understanding of the Welsh language. Our aim is to produce the best possible foundation for you to develop your understanding of the language. Thus, this course has been developed to lead you through the different language patterns meaningfully.

Welsh for Adults awards ceremony
Welsh for Adults awards ceremony 2
Welsh for Adults awards ceremony 3
Logo

Coleg Llandrillo

Llandudno Road
Rhos-on-Sea
LL28 4HZ
01492 546 666

Coleg Meirion-Dwyfor

Ty'n y Coed Road
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Coleg Menai

Ffriddoedd Road
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Grwp Llandrillo Menai

Tri Choleg, cyfleoedd di-ddiwedd.

Three Colleges, endless opportunities.


Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Drwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn caniatáu hyn. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

We use cookies on our website. By using the website, you consent to this. Click here for further information.