Canlyniadau

Didoli:

Llinellau Uwchben

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Olwynion Sgraffinio

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gofalu am Lif Gadwyn a Thrawstorri

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Asesu Risg Legionella a Diheintiad Dŵr ar gyfer Gwasanaethau Mecanyddol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Pwmpio Gwres mewn Tai

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Dŵr Poeth Solar i Wresogi Tai

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Awyru Cartrefi

Cwrs byr

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Installation and Maintenance of Heat Pumps Systems (Non-refrigerants Circuits) City and Guilds 2399-32 Level 3 Award

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Gofynion Rheoli ar gyfer Cynnal a Chadw Offer Trydanol (2377-32) – Dyfarniad Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif mewn Gosod a Phrofi Systemau Ffotofoltaidd

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Dŵr Poeth Thermol Solar – Dyfarniad Lefel 3

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Casglu ac Ailddefnyddio Dŵr – Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds 2399-43

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Systemau Gwresogi Biomas

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod a Dylunio Systemau Gwresogi Dan y Llawr gyda Dŵr Poeth

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb Dyllau Aer

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Ymwybyddiaeth Ynni Adnewyddadwy

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Casglu Dŵr Glaw ac Ailgylchu Dŵr Llwyd

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Tŵr Mynediad Symudol)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Gweithio ar Uchder - PASMA

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Highfield Datrys Gwrthdaro a Diogelwch Personol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Hanfodion Marchnata

Cwrs byr

Campws:

 • Abergele

Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Publisher

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Excel - Canolradd

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Excel - Cyflwyniad

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Word - Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Word - Canolradd

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Word - Cyflwyniad

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Cymhwyster Lefel 3 (3 diwrnod)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith cwrs Diweddaru Cynhwyster Lefel 3 ( 2 ddiwrnod)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

Weldio Arc Drydan

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Ymwybyddiaeth o'r Diwydiant Niwclear (ANIA) Lefel 2 (10 Credyd)

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Bar Mynediad Bar Triphlyg - sector Niwclear

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Dyfarniad y BIIAB mewn Gwerthu Alcohol yn Gyfrifol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymraeg yn y Gweithle

Cwrs byr

Campws:

 • Bangor
 • Llangefni

Defnydd Diogel o Dip Defaid

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Cneifio defaid

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Defnyddio Meddyginiaethau Milfeddygol yn Ddiogel

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Defnyddio Telehandler

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Gyrru Tractor

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Llif Gadwyn: Dringo Coed ac Achub o'r Awyr

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

ATV (Beic Cwad)

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Brwsh-dorrwr/Strimiwr

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Trin Carnau Gwartheg

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Gofalu am Lif Gadwyn a Thorri Coed

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Codi Waliau Cerrig

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Ffensio

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Torri a Phrosesu Coed o hyd at 380mm

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Dyfarniad Highfield Lefel 3 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Gosod gwrychoedd

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Technegau Ŵyna

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Cloddiwr bach

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Rheoli gwaddod

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Torri Gwair

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Plaleiddiaid

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Lles Anifeiliaid ar Daith

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Peiriant malu coed

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni

Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Torri Coed Canolig eu Maint a Chlirio Coed Unigol a Chwythwyd gan y Gwynt

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Cyflwynaid i Sgiliau Barista

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Diogelwch Nwy – Cynllun Ardystio Achrededig (ACS)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Rheoliadau Dŵr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyrsiau Cymdeithas Dechnegol Llosgi Olew (OFTEC)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008)(18eg Argraffiad) - Diploma Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Olwynion Sgraffinio - Defnyddio Llifiau Torbwynt Petrol yn Ddiogel

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Archwilio ysgolion ac ysgolion bach

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni

Defnyddwyr Ysgolion ac Ysgolion Bach

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni

Dyfarniad Lefel 1 mewn Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu (6072-101)

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Cerbyd Fforch Godi Ddiwydiannol - Newyddian

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Sgiliau ardderchog o ran rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni

Lefel 2 Hylendid mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cyflwyniad i Awtistiaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cyflwyniad i Ddyslecsia

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Hyfforddiant Meddyginiaethau

Cwrs byr

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymorth Cyntaf Paediatrig - Dyfarnaid Lefel 3 (2 ddiwrnod)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diogelu Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymhwyster Bar Triphlyg ym maes Cynhyrchu Pŵer Niwclear

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Mesur Proses Ddiwydiannol (IPM)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Dyfarniad Highfield Lefel 4 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Rheolaeth Digwyddiadau

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llangefni

Cymhwyster Lefel 2 mewn Prosesu Cyflogau a Llaw ac ar Gyfrifiadur

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Camddefnyddio Sylweddau

Cwrs byr

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Glefyd y Llengfilwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl (Agored Cymru)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Systemau Gwresogi â Thanwydd Solet (Tystysgrif BPEC)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Dyfarniad Highfield Lefel 3 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Rhan-amser

Campws:

 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Cyrsiau cynhyrchu bwyd pwrpasol yn y Ganolfan Technoleg Bwyd

Rhan-amser

Campws:

 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Rheoli’n Ddiogel (IOSH) - Cwrs Gloywi

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Archwilio a Defnyddio Ysgolion ac Ysgolion Bach yn Ddiogel

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Cynhyrchu neu Fanwerthu – Cwrs Diweddaru

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Bwydydd Iach a Dietau Arbennig

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (CSCS)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (2377-22) – Dyfarniad Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Mentora Effeithiol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Atal Legionella

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

CISRS Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cyrsiau Hyfforddi i Weithwyr ym maes Adeiladu (CIRS)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (NRWSA) 1991 - Gweithiwr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (NRWSA) 1991 - Goruchwyliwr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Ymwybyddiaeth o HACCP

Rhan-amser

Campws:

 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Dyluniad Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dechrau busnes bwyd

Rhan-amser

Campws:

 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Paratoi a Chydbwyso Llyfr Arian a Chysoniad Banc Misol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Olwynion Sgraffinio Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau B1, B2 (Profiadol)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, B2 (Dechreuwyr)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, B2 (Cwrs Gloywi)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Sylfaenol ym Maes Nwy Domestig (MLP)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llangefni

Dyfarniad ILM Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

CITB SSTS (Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylwyr Safleoedd)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cwrs Gloywi CITB SSSTS (Site Supervisors’ Safety Training Scheme)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Sector diwydiant
 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797