Canlyniadau

Didoli:

Lefel AS/A Cymdeithaseg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel AS/A Bioleg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel AS/A Cemeg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel AS/A Seicoleg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel AS/A Ffiseg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel AS/A Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel AS/A Mathemateg (Rhan-amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Cisco CCNA

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Modylau arbenigol ar Weinydd Windows MCSA a Thechnoleg Ardystiedig Microsoft

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cwnsela: Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela Sylfaenol

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Cwnsela a Theori

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

TGAU Mathemateg

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • HWB Dinbych
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

TGAU Bioleg

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

NVQ 2 mewn Adeiladu Cychod a Gwasanaethau Ategol

Rhan-amser

Campws:

 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

NVQ 2 mewn Peirianneg (CGPF - Cyflawni Gwaith Peirianneg)

Rhan-amser

Campws:

 • Pwllheli
 • Llandrillo-yn-Rhos

STEPS

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Manwerthu Lefel 2 (Yn y Gweithle)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Manwerthu Lefel 3 (Yn y Gweithle)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Gweithrediadau Canolfan Gyswllt - Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

City and Guilds Lefel 2 - FfCCh Cefnogi Dysgu Ac Addysgu Mewn Ysgolion

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

City and Guilds Lefel 3 - Diploma Cefnogi Dysgu Ac Addysgu Mewn Ysgolion

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Diploma Lefel 2 mewn Lletygarwch

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Diploma Lefel 3 mewn Lletygarwch

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Tystysgrif mewn Gwasanaethau Glanhau

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

City and Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

City and Guilds Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Gweithrediadau Canolfan Gyswllt - Tystysgrif NVQ Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 4

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Amddiffyn rhag Ymbelydredd Diploma NVQ Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cymwysterau Sicrhau Ansawdd

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymwysterau Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Lefel 3 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Addurno Cacennau Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Addurno Cacennau Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Addurno Cacennau Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwella'ch Saesneg a Mathemateg (Cyfle Arall)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Lleoliad Cymunedol

Sgiliau Cyfrifiadurol ar gyfer pob Lefel a Gallu

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Agored Cymru - Cadw Cyfrifon ar bapur

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Agored Cymru - Sgiliau Cadw Cyfrifon A Chyfrifydda Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Agored Cymru - Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 2 (SAGE)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Agored Cymru - Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 3 (SAGE)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Sbaeneg (Cam 1)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych
 • Y Rhyl
 • Dysgu o Bell

Sbaeneg (Cam 2)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych
 • Dysgu o Bell

Sbaeneg (Cam 3)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Dysgu o Bell

Terminoleg Meddygol Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Terminoleg Meddygol Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Ysgrifennu Creadigol ar sail Profiad a Dychymyg

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Plymwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Technegau Harddu Arbenigol – Trin y Dwylo a'r Traed Lefel 2 (tystysgrif VTCT)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Technegau Harddu Arbenigol Lefel 2 (tystysgrif VTCT)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Technegau Harddu Arbenigol – Gofalu am y Croen a Choluro Lefel 2 (tystysgrif VTCT)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Beauty Specialist Techniques – Waxing and Eyes Level 2 (VTCT certificate)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Hyfforddi i fod yn aelod o Griw Caban

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Hyfforddi i fod yn Gynrychiolydd Cyrchfan Wyliau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i fod yn Cynorthwyydd Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Harddu Ewinedd ac Uwch Dechnegau Celf Dwylo ac Ewinedd, Lefel 3 (Dyfarniad VTCT)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Lefel 3 Tylino ym maes Chwaraeon (Diploma VTCT)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwella'ch Saesneg (Cyfle Arall)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Lleoliad Cymunedol

Gwella'ch Mathemateg (Cyfle Arall)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Lleoliad Cymunedol

Dyfarniad mewn deall Egwyddorion ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Dyfarniad mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn Asesu Cyrhaeddiad sy’n gysylltiedig â Galwedigaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn Deall sut i Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif mewn Arwain o ran Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 2 CACHE mewn Cefnogi Pobl sydd ag Anableddau Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Tystysgrif CACHE L2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Gweithdy Gwaith Gwydr

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif ar gyfer Cynorthwyydd Digwyddiadau Twristaidd

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Sylfaen EAL Lefel 1 mewn Technoleg Peirianneg

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Lleoliad Cymunedol

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 iBSL

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Lleoliad Cymunedol

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3 - Uwch-Sgiliau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 4

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 4 mewn Sgiliau Dwyieithog (Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Sgiliau TG i bobl diwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni
 • Lleoliad Cymunedol

Adeiladu Hyder: Darllen ac Ysgrifennu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni

Llythrennedd Digidol – Dechreuwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni
 • Lleoliad Cymunedol

Rhoi Sglein ar eich Sgiliau

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Dolgellau
 • Caergybi
 • Llangefni

Cyflwyniad i Waith

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon
 • Caergybi

Gwella Sgiliau Llythrennedd drwy Ysgrifennu’n Greadigol

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni

Mathemateg Cyn-TGAU

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Caernarfon
 • HWB Dinbych
 • Caergybi
 • Llangefni

Cwrs Defnyddio “Smartphones”, “iPads” a Chyfrifiadur tabled

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon
 • Caergybi

Sgiliau Cyfrifiadurol i Ddechreuwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Sgiliau Sylfaenol ym maes Troseddeg

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • HWB Dinbych

Sgiliau Sylfaenol ym maes Cymdeithaseg

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • HWB Dinbych

Adeiladu - NVQ Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

NVQ Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi Domestig

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl

DIY – Gosod Cerrig Pafin

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diogelwch Nwy yn y cartref (CCN 1)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Core LPG gas (CONGLP)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY - Paentio ac Addurno

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Crochenwaith - Dechreuwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg Cyffredinol (Trinity Skills for Life)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Rhaglen Iaith Saesneg (Trinity Skills for Life)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg Academaidd (paratoi at IELTS)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg yn y Gymuned (Trinity Skills for Life)

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni
 • Lleoliad Cymunedol

Saesneg Cyn-TGAU

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • HWB Dinbych
 • Caergybi
 • Llangefni

Cymraeg ar gyfer Gŵyl a Gwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon

Mathemateg i bawb

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi

Llythrennedd Digidol – Canolradd

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni

Cymraeg i Ddysgwyr SSIE

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg ym myd Busnes

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Cyflwyniad i Olygu Lluniau

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon

Ysgrifennu Creadigol am Bleser (Agored)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

TGAU Saesneg Iaith

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • HWB Dinbych
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

TGAU Llenyddiaeth Saesneg

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn cefnogi oedolion a phobl ifanc gyda Sgiliau Hanfodol

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 ar Gyfer Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anawsterau Dysgu Ychwanegol (QCF)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Cyn-Fynediad

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Mynediad 1

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Mynediad 2

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Mynediad 3

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Crochenwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Gwneud Printiau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyrsiau Undydd (STEPS) - Dolgellau

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau

Cyrsiau Undydd (STEPS) - Llangefni

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Gweithdy Bywluniadu

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithio gydag Ymddygiad Heriol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol: Ymarferol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Ffotograffiaeth a Photoshop

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan (Adeiladau a Strwythurau) (2365-02) Diploma Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lles Trwy Adeiladu Hyder

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych

Cyflwyniad i fod yn gynorthwyydd dysgu mewn Addysg Uwchradd

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych
 • Lleoliad Cymunedol

iPad i Ddechreuwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych

Gweithdy ar Dechnegau Cerameg

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lluniadu a Pheintio

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

ESOL – Saesneg, TG a Rhifedd

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol (CG2392)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrotechnegol (2357)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 3 mewn Archwilio a Phrofi (CG2391-52)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol (CG2392

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Uwch L3 City and Guilds mewn Adeiladu yr Amgylchedd Adeiladol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Seicoleg / Cymdeithaseg / Troseddeg

Rhan-amser

Campws:

 • Caergybi

Gwniadwaith i Ddechreuwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau

Gwniadwaith – Canolradd

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau

Tylino'r Corff Cyfan

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau

Dod i Ddeall eich Cyfrifiadur Llechen

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Gwella'ch Sgiliau Cyfrifiadurol

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Sbaeneg (Cam 4)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Dysgu o Bell

Gwella'ch Sgiliau Defnyddio Cyfrifiadur a'r Rhyngrwyd

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn

Gwella Sgiliau Defnyddio iPad

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn

Cymraeg i Gefnogi Plant

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Sgiliau Sylfaenol mewn Seicoleg Troseddeg

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Unedau Lefel 3 City and Guilds mewn Torri Gwallt Dynion ac Eillio

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Sbaeneg ar gyfer Sgwrsio ar Wyliau

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Adeiladu Perthnasoedd Iach gyda'ch Cyfeillion a Theulu a'ch Cydweithwyr

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Sbaeneg (Cam 5)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Dysgu o Bell

Gwella’ch Saesneg Sylfaenol

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych

Gwella’ch Mathemateg Sylfaenol

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych

Paentio Lluniau Dyfrlliw

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Paentio Leino

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Y Stiwdio Ffotograffig

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Creu Portffolio o Ffotograffau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Meithrin Sgiliau Gwaith

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych
 • Y Rhyl

Cyflwyniad i Arlunio a Phaentio

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Paentio Sidan

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Sbaeneg (Cam 6)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn

Sgiliau i Gynorthwyo Plant i Ddysgu

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Sgiliau Datblygiad Personol

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Lefel 4 Paratoi ar Gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Llythrennedd Digidol Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni

Dechrau Arni ...

Rhan-amser

Campws:

 • Caernarfon

Parhad - Seicoleg / Cymdeithaseg / Troseddeg

Rhan-amser

Campws:

 • Caergybi

Sbaeneg (Cam 7)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn

Cwrs Coginio Cartref Ar-Lein

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Sbaeneg (Cam 8)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn

DIY - Plymio

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY - Plastro

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Sbaeneg (Cam 9)

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Dysgu o Bell

Cyfrifiadura - Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Diploma Lefel 5 mewn Sgiliau a Theori Therapi Ymddygiad Gwybyddol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 4 mewn Defnyddio Sgiliau a Dulliau Therapiwtig i Gefnogi Lles Pobl Eraill

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Technegau Ysgrifennu CV a Chyfweld

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol (Dysgu yn y Gweithle)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith
 • Dysgu o Bell

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd
  CIST
  Dysgu o bell
 • Hidlo yn ôl Maes academaidd
 • Hidlo yn ôl Lefel

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs