Canlyniadau

Didoli:

Tystysgrif mewn Marchnata Digidol Broffesiynol - Lefel 4 (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol - Lefel 6 (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Cisco CCNA

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

AAT – Diploma Lefel 4 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Celf Gain

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

BSc (Anrh) mewn Rheoli Adeiladwaith

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdEng) mewn Peirianneg Sifil

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) yn y Celfyddydau Coginio

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladwaith

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

HNC Peirianneg Gyffredinol

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) yn y Celfyddydau Coginio

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Rheolaeth Lletygarwch TOP UP

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda llwybrau ychwanegol arbenigol

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaenol (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau

Gradd Sylfaen (FdA) mewn Astudiaethau Plentyndod

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghyd â llwybrau ychwanegol arbenigol

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Paratoi i Addysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Rheoli ym maes Twristiaeth TOP UP

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Iaith Arwyddion Prydain ac Astudiaethau Byddardod

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Iaith Arwyddion Prydain ac Astudiaethau Byddardod

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Rhwydweithio)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Rheolaeth Busnes

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Cyfryngau Creadigol a Chyfryngau Darlledu

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Cynhyrchu ar gyfer y Cyfryngau Darlledu

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

iploma Lefel 5 CIPD mewn Gweithio ym maes Adnoddau Dynol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

Gweithiwr Proffesiynol ym maes TG, Meddalwedd, y We a Thelathrebu - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

Cyfrifeg - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Rheoli Prosiectau - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

Rheoli - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

Arwain a rheoli ym maes Gofal Cymdeithasol - Prentisiaeth uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

CIPS Prynu a Chyflenwi

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Prifysgol Bangor

Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 4

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig (ACCA)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Prifysgol Bangor

Busnes a Gweinyddu Proffesiynol (Prentisiaeth Uwch)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Treftadaeth Ddiwylliannol - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Rheoli Safle Adeiladwaith - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Arferion Gofal Iechyd

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Peirianneg Sifil

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

BSc (Anrh) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Rhwydweithio)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Anelu’n Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Highfield Lefel 4 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

BA (Anrh) Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn Deall sut i Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif mewn Arwain o ran Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Lletygarwch - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

Prentisiaethau ym maes Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (Cymru) - Lefel 4

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

iBSL Lefel 4 ar gyfer Athrawon Iaith Arwyddion

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 4

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 4 mewn Sgiliau Dwyieithog (Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Adeiladwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

BSc (Anrh) Plismona ac Ymchwilio i Droseddau

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli Digwyddiadau

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli ym maes Lletygarwch

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli ym maes Twristiaeth

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA Anrh mewn Ffotograffiaeth

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) yn y Celfyddydau Perfformio (Actio)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

HND Peirianneg

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaeth Gradd ym maes TG (Peirianneg Meddalwedd)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Prifysgol Bangor

Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Prentisiaethau Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Prentisiaethau Gwaith Niwclear (Monitro Ffiseg Iechyd)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Plant a Phobl Ifanc - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

Prentisiaeth Gradd ym maes TG (Peirianneg Meddalwedd)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Prifysgol Bangor

Diploma Lefel 5 ILM i Arweinwyr a Rheolwyr (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Rheoli Busnes TOP UP

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau TOP UP

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd 'Cyn Ymuno' BSc (Anrh) mewn Plismona Proffesiynol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Prifysgol Bangor

Gradd BA (Anrh) Cwnsela Top Up (o fis Medi 2023)

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gofal Cymdeithasol

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Dyfarniad Lefel 4 mewn CIM mewn Technegau Marchnata Digidol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Cwnsela

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Gradd Sylfaen (FdA) Cwnsela (o fis Medi 2022)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lefel 4 Paratoi ar Gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

UAL Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Perfformio Sioeau Cerdd

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Paratoi i Addysgu (Ionawr)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd
  CIST
  Dysgu o bell
 • Hidlo yn ôl Math
 • Hidlo yn ôl Maes academaidd

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs