Canlyniadau

Didoli:

Gwaith Brics Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Therapi Harddwch Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Trin Gwallt Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Paentio ac Addurno Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Plastro Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Plymwaith Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Trwsio Cyrff Cerbydau Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Astudiaethau Anifeiliaid Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Peirianneg Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

ECDL Hyblyg (Lefel 1)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Y Rhyl

Microsoft Excel - Cyflwyniad

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Microsoft Word - Cyflwyniad

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Cynnal a Chadw Cerbydau Trwm Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni

Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Y Rhyl

Addurno Cacennau Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Ffrangeg (Cam 2)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Eidaleg (Cam 2)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Sbaeneg (Cam 2)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych

Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Plymwaith (Dosbarth Nos)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i fod yn Cynorthwyydd Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Lleoliad Cymunedol

Sgiliau Adeiladu: Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni

Gwaith Barbwr Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Gwaith Gwydr

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Camddefnyddio Sylweddau

Cwrs byr

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Sylfaen EAL Lefel 1 mewn Technoleg Peirianneg

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 iBSL

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Lleoliad Cymunedol

Sgleiniwch eich Sgiliau

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni

DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY – Gosod Cerrig Pafin

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY - Paentio ac Addurno

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Llythrennedd Digidol – Canolradd

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Caergybi
 • Llangefni
 • Lleoliad Cymunedol

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) - Saesneg ym myd Busnes

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor

Celfyddydau Llyfrau Creadigol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Crochenwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Gwneud Printiau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Mynediad Lefel 1 AAT mewn Cadw Cyfrifon

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Sgiliau Dylunio Gwefannau, Gemau a Chyfryngau Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Datblygu Annibyniaeth

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Glynllifon
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Bywluniadu

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Rhoi Sglein ar eich Sgiliau ar gyfer Coleg

Llawn-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Paratoi i weithio ym maes Trin Gwallt Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Paratoi i weithio ym maes Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 1 a 2

Llawn-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol: Ymarferol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Ffotograffiaeth a Photoshop

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan (7202-01) Diploma Lefel 1 – 1 flwyddyn

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i fod yn gynorthwyydd dysgu mewn Addysg Uwchradd

Rhan-amser

Campws:

 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • HWB Dinbych
 • Lleoliad Cymunedol

Lluniadu a Pheintio

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

ESOL – Llawn amser: Saesneg, TG a Rhifedd

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dychwelyd i Ddysgu – Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhan-amser

Campws:

 • Caergybi

Cyflwyniad i'r maes Gofal

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Cymraeg i Gefnogi Plant

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd
 • Hidlo yn ôl Math
 • Hidlo yn ôl Maes academaidd

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs